Skolutveckling

Vill du utveckla ett Lösningsfokuserat/coachande förhållningssätt, vilket ger dig möjligheter att skapa goda relationer med dem du samverkar med såsom elever/vårdnadshavare/kollegor/medarbetare/.?
Är du nyfiken på att leta efter de tillfällen som fungerar bättre, för att få dem att hända oftare? Vill du, genom att möta eleven/vårdnadshavaren/kollegan/medarbetaren/.. utifrån styrkor, möjligheter och goda egenskaper få hen att nå ett steg högre på skala mot målet?

Antag att texten här ovanför stämmer in på dig eller den verksamhet du arbetar i, då ska du titta igenom vilken kurs som kan passa dig/din verksamhet allra bäst och boka. Några kurser har redan fått kursdatum och övriga lägger jag ut efterhand. Det går också bra att höra av sig till mig om ni vill boka en utbildning till Er verksamhet, då gör vi gemensamt upp hur vi löser det på bästa sätt!