Om mig


LenaB1Företaget Lösningsfokus är ett naturligt steg 
 utifrån mitt stora intresse för att få individer och organisationer att utvecklas mot den önskade framtiden. Hur man med relativt enkla och noga utvalda frågor kan få individen, gruppen eller verksamheten att kreativt och med stor motivation hitta egna vägar för utveckling eller förändring.

Jag som har förmånen att driva Lösningsfokus heter Lena Bjuresäter och jag har mångårig erfarenhet av att jobba med individer,grupper och verksamheter, bl.a. utifrån min roll som rektor och delägare i Friskolan Vivamus. Lösningsfokus har varit det förhållningssätt som genomsyrat hela verksamheten, allt från pedagogernas ledarroll i klassrummet till mitt ledarskap i förhållande till mina medarbetare och andra samarbetspartners.

Fokus hos mig ligger alltid i att skapa goda relationer och samverkansallianser med dem jag arbetar tillsammans med. Jag arbetar med fokus på att visualisera den önskade framtiden, målet, samt de små stegen, delmålen, som skall vara till hjälp för att göra målet greppbart och realistiskt.

iasti-logo-round

NYHET: Har i dagarna slutfört min utbildning Solution Business Professional vid Univeristy of Wisconsin. Så nu har jag ytterligare en nyvunnen färdighet och certifiering!

Certifierad Solution-Focused Practitioner,
International Alliance of Solution-focused Teaching Institutes
Medlem i SFLK, Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi