Kurser

Punkt  Lösningsfokuserat ledarskap

Om det fungerar-gör mer av det

Är det möjligt att som chef eller ledare utveckla sig själv eller sin
verksamhet utan att älta frågan -Vad är problemet? Svaret = självklart ,
och det är dessutom ett framgångsrikt sätt att arbeta för ledare och chefer världen över. Givetvis får vi på inget sätt negligera att det finns problem och brister, vi måste ta tag i dem! Så utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt angriper vi stället problem och bekymmer genom att prata och arbeta med dem på ett annorlunda och kraftfullt sätt.

Några delar av kursens innehåll:

 • Lösningsfokus-metodens bakgrund och förantaganden
 • Fråge-och samtalsmetodik
 • Arbeta med resursspaning och Framstegsjournal
 • Från problem till mål
 • Skalan
 • Positiv feedback som blir feedforward
 • Konkreta verktyg att använda vid samtal, möten, konflikthantering m.m.
 • Coachande samtal
 • Bygga lösningsfokuserade mål, delmål och små steg som skapar engagemang och motivation
 • Hålla lösningsfokuserade anställningsintervjuer och medarbetarsamtal
 • Skapa en ”resilience” arbetsplats, en plats där man hanterar motgångar enklare

DOKUMENT: Inbjudan till kursen Lösningsfokuserat ledarskap med start 15/11 2017

Punkt Lösningsfokus (grundkurs)

för alla som arbetar tillsammans med barn och unga

En kurs för dig som vill utveckla dina färdigheter i ett Lösningsfokuserat/cochande förhållningssätt. Hur du, med små förändringar i förhållningssätt, kan få stora förändringar gällande ledarskapet, samverkan, trivsel, måluppfyllelse m.m.
Kursen kommer innehålla en del teori om metodens bakgrund och många praktiska övningar, allt för att du skall få känslan för vilken skillnad det blir när man har ett Lösningsfokuserat förhållningssätt.
Några delar av kursens innehåll:

– Metodens bakgrund
– Förantaganden
– Resursspaning
– Språket som verktyg
– Positiv feedback
– Mål och delmål
-Arbetsallians med t.ex. föräldrar
-m.m.

DOKUMENT: Inbjudan till kurs 30-31/10 2017

 

PunktSupportgrupper

Att arbeta proaktivt samt vid akuta händelser utifrån Lösningsfokus

Denna kurs ger dig kunskaper om hur du kan arbeta proaktivt för att skapa en verksamhet som präglas av trygghet, glädje och omtänksamhet. Detta för att minimera förekomsten av händelser såsom mobbning, då Lösningsfokus ger ett gemensamt förhållningssätt för hela verksamheten.
Du kommer även att få kunskaper om hur man arbetar med supportgrupper för att på ett snabbt och effektivt sätt stoppa mobbning, där man arbetar mot den önskade framtiden (när mobbningen upphört).
Se denna film för att få en förståelse om vinsterna med supportgrupper: Vinsterna med supportgrupper

PunktFöräldrautbildning

Förhållningssätt och praktiska tips som hjälper er att skapa goda relationer och ökar glädjen att uppfostra våra barn tillsammans med andra

Vill du erbjuda verksamhetens vårdnadshavare möjligheter att använda och arbeta med det Lösningsfokuserade förhållningssättet, och verktygen, tillsammans med sina barn och unga? Utbildning ger också insikter hur man på bästa sätt kan samarabeta med andra för att nå så långt som möjligt i att ge sitt barn bästa förutsättningarna..
Delar av innehållet i utbildningen

 • Hur kan man ge positiv feedback?
 • Hur får man barn att göra som man önskar?
 • Hur skapas samverkan med andra t.ex. skolan, släkten?
 • När man möter på svårigheter eller hinder, hur gör man då?
 • Hur kan man göra när barnet har ett beteende som jag inte kan acceptera?

 

PunktLip-focus

Feedback och coaching utvecklar skolan

Genom Lip-focus kommer eleverna att utveckla färdigheter i att kommunicera med och relatera till andra elever, stärka sin självkänsla samt kunna se och påverka sin egen del i det som händer. Jag, som coach, ansvarar för att klargöra och ställa mig bakom det klassen och läraren vill uppnå. Jag fokuserar på möjligheter, lösningar och ger positiv bekräftelse. Genom höga och positiva förväntningar påverkas de faktiska prestationerna i positiv riktning.
För att nå varaktiga framgångar krävs att man samverkar, stöttar varandra och glädjs åt alla framsteg som görs, därför arbetar vi med hela gruppen istället för en elev i taget.
Vid Lip-spaning kommer jag alltid att agera som gäst samt respektera Dig som ledare och underlätta ledarskapet för Dig!
När jag har förmånen att arbeta med LIP-focus så  får  pedagogen/arbetslaget/rektorn/.. coaching/handledning som ett steg i att nå den önskade framtiden, när kvalitén på undervisningen och arbetsklimatet är som allra bäst!!