Organisationsutveckling

Om kopieringsmaskinen på jobbet går sönder är det absolut på sin plats att analysera och komma underfund med problemets ursprung.

Dilemmat kommer när vi använder problemlösningsmodellen när vi har med människor att göra i organisationer, företag, skolor, m.m.
Då kommer vi till detta välkända scenariot: När vi väl grottat ner oss i varför problemet, uppstod, vem vi kan lägga skulden på kanske det, i bästa fall, finns kvar en gnutta energi och motivation för att hitta en lösning.

Börjar vi istället med att, när ett problem eller bekymmer identifierats, sätta fokus på hur den önskade framtiden skall se ut kan vi skapa en helt annan energi, motivation samt samverkan och därmed resultat!!
Bakom varje problem eller konflikt finns en önskan om hur man vill ha det istället, när bekymret eller konflikten är löst, vilket blir utgångspunkten för målarbetet.
Genom att nyfiket ställa frågor om vad som är annorlunda, vem/vilka som kommer märka en skillnad och vinsterna, när önskan är uppfylld, tar vi det första lilla steget mot det önskade läget, målbilden. Målbilden och handlingarna som måste göras, de små stegen, blir tydliga och angelägna.

Vi lägger också fokus på när det redan fungerar lite bättre redan nu, redan gjorda framsteg. På så sätt sätter vi fokus på resurser och styrkor som redan finns!
När man väl fått syn på dessa väcker genererar det energi och motivation samt inte minst en tro på att det här skal jag/vi klara!!

Förhållningssättet och verktygen i Lösningsfokus skapar fruktbar kommunikation, goda samarbeten, kreativitet och utveckling..

Behöver ni hjälp med att utveckla er organisation, företag, arbetslag, skola m.m. Då är det bara att höra av Er så träffas vi för att planera hur det behöver se ut för att bli så bra som möjligt.

lena.bjuresater@losningsfokus.com
076-8017868