Coaching och handledning

PunktCoaching, individuellt

Finns det saker i ditt liv, i din träning eller i din arbetssituation som är angelägna att förändra eller finslipa på för att utveckla? Jag tar hjälp av de lösningsfokuserade frågorna för att hitta undantagen när den önskade framtiden redan sker idag och för att du skall få syn på vilka resurser som kan komma att bli användbara för dig.

 

PunktCoaching, grupp

Finns det saker i arbetsgruppen som behöver utvecklas eller har ni hamnat i ett läge där Ni behöver hjälp med att beskriva den önskade framtiden, istället för att älta problem?
Att arbeta med en grupp skapar en gemensamt kreativitet, motivation och allians mellan deltagarna, vilket i sin tur skapar store positiva effekter i verksamheten.